Twoje konto

światpol

Przejdź do koszyka
jest obecnie pusty...0
zamknij
+48 85 742-93-90

Reklamacje

 

W przypadku reklamacji prosimy o przesłanie wadliwego towaru do naszego sklepu. P.P.H.U. Światpol nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem reklamacji ponosi zamawiający. Koszty ponownego wysłania sprawnego towaru ponosi P.P.H.U. Światpol. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć paragon lub fakturę VAT wraz z opisem przyczyny zwrotu. Towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy jeżeli tylko będzie to możliwe. Jeśli nie będzie możliwości wymiany towaru na nowy, pełnowartościowy, P.P.H.U. Światpol zwróci zamawiającemu wartość reklamowanego towaru. Za towar wadliwy uznaje się taki, który posiada wady techniczne, nie wynikłe z powodu standardowego użytkowania. Do realizacji będzie przyjmowany towar tylko w niezniszczonym oryginalnym opakowaniu producenta.

 

1. Reklamacje jakościowe Produktów należy zgłaszać drogą e-mailową na adres sklep@swiatpol.com Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od daty wykrycia Wady. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się zgłoszenie zawierające poniższe informacje (dodatkowe informacje także mogą być wymagane):
1a. Liczbę usterek,
1b. Nazwę i kod wadliwego Produktu oraz w przypadku gwarancji na systemy – nazwy pozostałych użytych komponentów;
1c. Szczegółowy opis problemu;
Za prawidłowe zgłoszenie rozumie się fakt otrzymania zwrotnego maila potwierdzdajacego przez Sprzedającego odebrania wszystkich istotnych informacji dotyczących zgłoszenia.

2. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z reklamowanym produktem, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wszelkich danych i informacji, których wymaga Sprzedający w celu rozpatrzenia reklamacji.

3. Kupujący obowiązany jest odesłać wadliwy Produkt dopiero po otrzymaniu od Sprzedającego  instrukcji dotyczących sposobu (kurier, itp.) i terminu wysyłki. Koszty przesyłki produktów do Sprzedającego ponosi Kupujący.

4. Sprzedający rozpatrzy reklamację w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji związanej z reklamacją. Gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest przeprowadzenie specjalistycznych badań zlecanych przez Sprzedającego innemu podmiotowi, lub do rozpatrzenia reklamacji uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu Sprzedający poinformuje Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się zawiadomienie Kupującego pisemnie lub e-mailem (na adres wskazany przez Kupującego) o decyzji podjętej przez Sprzedającego w sprawie zgłoszonej reklamacji.

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający  może, według swego uznania, albo wymienić produkt na nowy, wolny od wad lub odstąpić od umowy za zwrotem Kupującemu równowartości ceny towaru. Jeżeli tylko część zakupionych produktów podlega zwrotowi z powodu ich wadliwości na skutek częściowego odstąpienia przez Sprzedającego od umowy, Sprzedający zwraca Kupującemu równowartość ceny tej części produktów. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.

7. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu produktów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości Sprzedającego oraz potrzeb Kupującego.

8. Jeśli Produkt nie zostanie uznany za wadliwy ani niespełniający warunków gwarancji, Sprzedający  może obciążyć Klienta kosztami odesłania Produktu, a także kosztami przeprowadzonych testów.

8. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad lub niedoborów Produktów jest ograniczona wyłącznie do obowiązków opisanych w niniejszych Warunkach gwarancji i nie obejmuje odszkodowania pieniężnego.

Producenci

Projekt i wykonanie: sklepy internetowe GOshop

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Zamknij